Advanced search
 
Registered users

Username:

Password:

Log me on automatically next visit?

» Forgot password
» Registration
Random image

Gatotkaca
Gatotkaca
Keluarga Bima
Comments: 0


About Pitoyo Amrih

Pitoyo Amrih

NovelWayang PitoyoAmrih


Flag counters!

 

 

 

Donate 5 USD to contribute on building the valuable content about Wayang Indonesia to this Galeri Wayang site

loading...

Maesasura

 

NovelWayang PitoyoAmrih

 


 

Maesasura

            


Maesasura
Description: Prabu Maesasura wayang kulit gagrak Surakarta. Wayang milik Mangkunegara VII koleksi RRI Surakarta.
Keterangan asli bahasa Jawa :
Miturut satunggaling sumber lisan ingkang sumebar ing Surakarta, Prabu Maesa Sura punika lair gondhang kasih kaliyan ingkang rayi Lembu Sura, pramila anggenipun pejah ugi kedah sareng, awit prasasat badan kalih jiwa setunggal.
Ramanipun nami Prabu Bremanakondha narendra Ngalengkadirja. Ibunipun nami Endang Srenggini siwi putrinipun Begawan Agli. Kagungan sedherek sepuh seje ibu, jejuluk Prabu Getah Banjaran, ingkang miyos saking Dewi Banjarwulan.

foto dan deskripsi asli bahasa Jawa : Rudy Wiratama P.
Keywords: maesasura
Date: 09.01.2012 15:07
Hits: 21625
Downloads: 7
Rating: 0.00 (0 Vote(s))
File size: 45.5 KB
Added by: pitoyo

  Author: Comment:
There are no comments for this imagePrevious image:
Lembusura

 
 Next image:
Kangsa