Pencarian selanjutnya
 
User Terdaftar

Username:

Password:

Log in otomatis pada kunjungan berikutnya?

» Lupa password
» Regristrasi
Random tayangan

Batara Guru
Batara Guru
Wayang Kulit Gagrag Yogyakarta
Komentar: 0


Tentang Pitoyo Amrih

Pitoyo Amrih

NovelWayang PitoyoAmrih


Flag counters!

 

 

 

Donate 5 USD to contribute on building the valuable content about Wayang Indonesia to this Galeri Wayang site

loading...

Maesasura

 

NovelWayang PitoyoAmrih

 


 

Maesasura

            


Maesasura
Deskripsi: Prabu Maesasura wayang kulit gagrak Surakarta. Wayang milik Mangkunegara VII koleksi RRI Surakarta.
Keterangan asli bahasa Jawa :
Miturut satunggaling sumber lisan ingkang sumebar ing Surakarta, Prabu Maesa Sura punika lair gondhang kasih kaliyan ingkang rayi Lembu Sura, pramila anggenipun pejah ugi kedah sareng, awit prasasat badan kalih jiwa setunggal.
Ramanipun nami Prabu Bremanakondha narendra Ngalengkadirja. Ibunipun nami Endang Srenggini siwi putrinipun Begawan Agli. Kagungan sedherek sepuh seje ibu, jejuluk Prabu Getah Banjaran, ingkang miyos saking Dewi Banjarwulan.

foto dan deskripsi asli bahasa Jawa : Rudy Wiratama P.
Kata kunci: maesasura
Tanggal: 09.01.2012 15:07
Hits: 23170
Downloads: 7
Rating: 0.00 (0 Vote(s))
File size: 45.5 KB
Added oleh: pitoyo

  Author: Komentar:
Tak ada komentar terhadap gambar iniTayangan sebelum:
Lembusura

 
 Tayangan selanjutnya:
Kangsa