Pencarian selanjutnya
 
User Terdaftar

Username:

Password:

Log in otomatis pada kunjungan berikutnya?

» Lupa password
» Regristrasi
Random tayangan

Baladewa Wanda Banteng
Baladewa Wanda Banteng
Wanda Baladewa
Komentar: 0


Tentang Pitoyo Amrih

Pitoyo Amrih

NovelWayang PitoyoAmrih


Flag counters!

 

 

 

Donate 5 USD to contribute on building the valuable content about Wayang Indonesia to this Galeri Wayang site

loading...

Lembusura

 

NovelWayang PitoyoAmrih

 


 

Lembusura

            


Lembusura
Deskripsi: Patih Lembusura wayang kulit gagrak Surakarta. Wayang milik Mangkunegara VII koleksi RRI Surakarta.
Keterangan asli bahasa Jawa :
Ringgit punika panci prabotipun sarwa prasaja, kados praboting punggawa. Ewadene wonten ugi ringgit Lembusura ingkang dipun dandosi kados Suratimantra mawi sungu (Kyai Sebet MN IV) punapa dene ingkang praupan lembu nanging dipun praboti raja keprabon kados ringgit Kasultanan punapadene ringgit babaran enggal ingkang sampun sumebar maratah. Wonten ing gagrag Ngayojakarta, ringgit punika saged kasrambahaken dados Dhadhung Awuk, pangonipun kebondanu pancal panggung wonten lampahan "Parta Krama".
Pejah dening Raden Subali, kaaben kumba kaliyan ingkang raka Prabu Maesasura.

foto dan deskripsi asli bahasa Jawa : Rudy Wiratama P.
Kata kunci: lembusura
Tanggal: 09.01.2012 15:05
Hits: 20452
Downloads: 6
Rating: 0.00 (0 Vote(s))
File size: 52.8 KB
Added oleh: pitoyo

  Author: Komentar:
Tak ada komentar terhadap gambar iniTayangan sebelum:
Jakapitana

 
 Tayangan selanjutnya:
Maesasura