Advanced search
 
Registered users

Username:

Password:

Log me on automatically next visit?

» Forgot password
» Registration
Random image

Gandamana
Gandamana
Wayang Kulit Gagrag Yogyakarta
Comments: 0


About Pitoyo Amrih

Pitoyo Amrih

NovelWayang PitoyoAmrih


Flag counters!

 

 

 

Donate 5 USD to contribute on building the valuable content about Wayang Indonesia to this Galeri Wayang site

loading...

Lembusura

 

NovelWayang PitoyoAmrih

 


 

Lembusura

            


Lembusura
Description: Patih Lembusura wayang kulit gagrak Surakarta. Wayang milik Mangkunegara VII koleksi RRI Surakarta.
Keterangan asli bahasa Jawa :
Ringgit punika panci prabotipun sarwa prasaja, kados praboting punggawa. Ewadene wonten ugi ringgit Lembusura ingkang dipun dandosi kados Suratimantra mawi sungu (Kyai Sebet MN IV) punapa dene ingkang praupan lembu nanging dipun praboti raja keprabon kados ringgit Kasultanan punapadene ringgit babaran enggal ingkang sampun sumebar maratah. Wonten ing gagrag Ngayojakarta, ringgit punika saged kasrambahaken dados Dhadhung Awuk, pangonipun kebondanu pancal panggung wonten lampahan "Parta Krama".
Pejah dening Raden Subali, kaaben kumba kaliyan ingkang raka Prabu Maesasura.

foto dan deskripsi asli bahasa Jawa : Rudy Wiratama P.
Keywords: lembusura
Date: 09.01.2012 15:05
Hits: 18976
Downloads: 6
Rating: 0.00 (0 Vote(s))
File size: 52.8 KB
Added by: pitoyo

  Author: Comment:
There are no comments for this imagePrevious image:
Jakapitana

 
 Next image:
Maesasura